KANAYA Kebaya

KANAYA Kebaya

model : Citra Kirana
lokasi : kediaman Citra Kirana
special thanks KANAYA Kebaya for Majalah Kebaya Indonesia